Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zaprasza do udziału w naborze do Programu pn. „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”.
Program zakłada świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Limanowskiego. Usługami asystenckimi zostanie objętych nie więcej niż 10 osób niepełnosprawnych, które będą wspierane w codziennym funkcjonowaniu i aktywizacji społecznej. Do wsparcia będą kwalifikowane osoby z niepełnosprawnością o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Poniżej udostępniamy załączniki – niezbędne dokumenty załączniki do pobrania:

1. NABÓR do Programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 26.06

2. Załącznik nr 1 do naboru do Programu – Formularz naboru do Programu

Załącznik nr 1 do formularza naboru do Programu

Załącznik nr 2 do formularza naboru do Programu

Załącznik nr 3 do formularza naboru do Programu

Załącznik nr 4 do formularza naboru do Programu

Załącznik nr 5 do formularza naboru do Programu

źr.: PCR Limanowa