Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”.

Pełna treść aktu prawnego jest dostępna poniżej:

Uchwała Nr 486/20 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie: zatwierdzenia protokołu Komisji Konkursowej z dnia 9 czerwca 2020 r. oraz wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”