W sobotę 20 czerwca br. w Limanowej miało miejsce spotkanie lokalnych władz samorządowych z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Podczas rozmów minister zapewniał o realizacji kluczowych i strategicznych inwestycji, których wykonanie usprawni komunikację w regionie i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Minister Adamczyk poruszył kwestię trzech kluczowych inwestycji w regionie. Budowy obwodnicy Limanowej, nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko oraz drogi krajowej nr 75 Brzesko -Nowy Sącz tzw. „Sądeczanki”.

– Celem dzisiejszego mojego przyjazdu jest skierowanie wielkiej prośby, celem jest przekonanie Samorządowców do tego, że wspólnie musimy zrealizować te ważne inwestycje. – podkreślał Minister Adamczyk, który odniósł się również do kwestii budowy Obwodnicy Limanowej. – Obwodnica, została wpisana do programu 100 obwodnic i pragnę wszystkim tym, którzy jeszcze do dzisiaj nie wierzą w Limanowej, że ta droga powstanie pragnę im potwierdzić, że są środki finansowe, jest decyzja, przygotowywana jest dokumentacja i ta droga zostanie wybudowana. Potrzebna jest tylko zgoda społeczna ale mam nadzieję że ta jest.

Starosta Limanowski podziękował Panu Ministrowi za wizytę oraz wsparcie rządowe przy realizacji inwestycji powiatowych, w tym budowie chodników, które dają poczucie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Wspomniał również o zaawansowaniu prac w związku z planami budowy ronda w Tymbarku oraz realizacji trzech inwestycji drogowych, na których wykonanie Powiat pozyskał środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. – Bardzo się cieszymy z różnych inicjatyw, bo trzeba mieć, jak Pan Minister powiedział plany, pomysły, koncepcje i później je realizować. Dziękuję za takie podejście rozsądne i racjonalne (…) za każde wsparcie serdecznie dziękujemy. Życzymy sił i zdrowia i oczywiście łączymy się w staraniach, żebyśmy dalej mogli pracować dla tego społeczeństwa, rozwiązywać problemy razem i wspólnie działać dla tego powiatu. – mówił starosta.

Powiat Limanowski reprezentował starosta Mieczysław Uryga, członkowie Zarządu Wojciech Włodarczyk, Józef Jaworski i Czesław Kawalec, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Pietrzak oraz radni powiatowi Beata Krzyściak, Marzena Gąsior, Kazimierz Jasiński oraz Stefan Hutek. Obecni również byli parlamentarzyści – Posłowie na Sejm RP Wiesław Janczyk i Patryk Wicher oraz przedstawiciele samorządów lokalnych: Burmistrz Miasta Limanowianin in">Limanowa Władysław Bieda, Wójt Gminy Limanowianin in">Limanowa Jan Skrzekut, Wójt Gminy Niedźwiedź Rafał Rusnak oraz Jan Palki Przewodniczący Rady Gminy Dobra.