Informacje / Sport / Sport / Sport

19.06.2020

Pływalnia Limanowska informuje, że cześć basenowa zostanie uruchomiona dla klientów od soboty 20 czerwca. Woda w nieckach basenowych i pod natryskami spełnia wymogi sanitarne. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego na terenie obiektu będą nadal obowiązywały do odwołania określone zasady korzystania z atrakcji, z którymi należy się zapoznać przed wejściem na obiekt.

Zachęcamy dodatkowo do kontaktu telefonicznego z kasą pływalni – tel. 18 3370 118 wew.23, aby uniknąć lub zminimalizować czas oczekiwania na wejście do strefy płatnej. Dotyczy to szczególnie wejść w tygodniu w godzinach od 15:00 do 20:00, kiedy będą odbywały się zajęcia w szkółkach pływackich.Ważność karnetów aktywnych do momentu zamknięciu obiektu w dniu 12 marca, zostaje automatycznie wydłużona o 100 dni. Pływalnia Limanowska jest czynna codziennie w godzinach od 6.00 do 22.00.

ZASADY KORZYSTANIA z Pływalni Limanowskiej obowiązujące od 20.06.2020r. do odwołania. wg. zaleceń sanitarnych, określonych w wytycznych odpowiednich Ministerstw i Głównego Inspektora Sanitarnego :

 

OGÓLNE INFORMACJE

 1. Z dniem 20.06.2020r. nastąpi wznowienie działalności wszystkich atrakcji Pływalni Limanowskiej (baseny, kręgielnia, squash, sauny, bilard, grota solna).
 2. Pływalnia Limanowska czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 06.00 do 22.00.
 3. W przypadku braku zapisów w niniejszych zasadach, obowiązuje regulamin ogólny Pływalni i poszczególnych atrakcji.
 4. Zakaz korzystania z atrakcji w obiekcie osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji – przede wszystkim dróg oddechowych.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje zakrywanie ust i nosa z wyłączeniem strefy szatni z natryskami i hali basenowej oraz w pomieszczeniach wybranej atrakcji: /kręgielni, squaqsha, strefy saun, groty solnej, bilarda/.
 6. Obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren obiektu.
 7. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.
 8. Należy zachować niezbędny dystans 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu Pływalni.
 9. Dla bezpieczeństwa zalecamy wybierać płatność bezgotówkową.
 10. Pływalnia prowadzi regularną dezynfekcję powierzchni wspólnych, takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne.
 11. Wprowadza się ograniczenie i nadzorowanie ilości użytkowników obiektu. Ustala się maksymalną liczbę użytkowników dla korzystających w jednym czasie z poszczególnych atrakcji:
 12. Strefa basenowa – 60 osób
 13. Kręgielnia – 1 tor – max. 4 osoby, 2 tor – max. 4 osoby.
 14. Squash – max. 3 osoby.
 15. Bilard – max. 4 osoby.
 16. Grota solna – max. 5 osób.
 17. Sauny: fińska – max. 4 osoby, łaźnia parowa – max. 2 osoby.
 18. Szatnia w holu obiektu jest nieczynna. Okrycie wierzchnie i obuwie Klient zabiera ze sobą do szafki.
 19. Widownia pozostaje zamknięta do odwołania

ZASADY KORZYSTANIA Z WYBRANYCH ATRAKCJI

HALA BASENOWA

 1. Użytkownicy basenu zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny i dezynfekcji.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaleca się ograniczenie czasu pobytu Klienta na basenach do 1 godziny. Dopłata za przekroczony czas pobytu wynosi 0,50gr za
  1 min.
 3. Do odwołania anuluje się wszystkie bilety bez limitu pobytu oraz bilet relaks.
 4. Basen sportowy 25 metrowy podzielony został na 8 torów pływackich.
 5. Na jednym torze basenu sportowego mogą przebywać maksymalnie 4 osoby jednocześnie.
 6. Po wcześniejszych ustaleniach z Dyrekcją obiektu, dopuszcza się możliwość prowadzenia nauki pływania z zachowaniem zasady – maksymalnie 4 osoby na tor. Zorganizowane zajęcia z nauki pływania odbywają się od pon. do pt. w godz. od 15:00 do 20:00 oraz w soboty od 8:00 do 12:00. W tym czasie w zależności od ilości uczestników zajęć, ale nie więcej niż na 6 torach na basenie sportowym oraz na połowie basenu rekreacyjnego będzie możliwość prowadzenia zajęć z nauki pływania.
 7. W wannach jacuzzi (dot. osób niezamieszkujących wspólnie), może przebywać jednocześnie nie więcej niż:

– okrągła 3 osoby

– 5-kątna 2 osoby

KRĘGIELNIA

 1. Możliwość gry w kręgle po uprzedniej rezerwacji telefonicznej lub w kasie obiektu.
 2. Nasze stoliki ustawione są w bezpiecznej odległości. Prosimy o nieprzestawianie ich.
 3. Istnieje możliwość rezerwacji jednego lub dwóch torów.
 4. Grę rozpoczynamy o pełnej godzinie zegarowej (np. 1000, 1100 …. itd.)
 5. Zmianie ulega czas gry:
 6. z 1 godz. na 45 min.
 7. z 2 godz. na 1h 45 min, itd.

Pozostałe 15 min, przeznaczamy na dezynfekcję sprzętu i urządzeń.

 1. Cennik usług pozostaje bez zmian.
 2. Dla bezpieczeństwa Klientów, pracownicy Pływalni regularnie dezynfekują po każdej grupie kule do kręgli, stoliki, krzesła, klamki, obuwie do gry.

BILARD

 1. Możliwość gry w bilard po uprzedniej rezerwacji telefonicznej lub

w kasie obiektu.

 1. Grę rozpoczynamy o pełnej godzinie zegarowej (np. 1000, 1100 …. itd.)
 2. Zmianie ulega czas gry:
 3. z 1 godz. na 45 min.
 4. z 2 godz. na 1h 45 min, itd.

Pozostałe 15 min, przeznaczamy na dezynfekcję sprzętu i urządzeń.

 1. Cennik usług pozostaje bez zmian.
 2. Dla bezpieczeństwa Klientów, pracownicy Pływalni regularnie dezynfekują po każdej grupie kule, kije stoliki, klamki, poręcze.

SQUASH

 1. Możliwość gry w squash po uprzedniej rezerwacji telefonicznej lub

w kasie obiektu.

 1. Grę rozpoczynamy o pełnej godzinie zegarowej (np. 1000, 1100 …. itd.)
 2. Zmianie ulega czas gry:
 3. z 1 godz. na 45 min.
 4. z 2 godz. na 1h 45 min, itd.

Pozostałe 15 min, przeznaczamy na dezynfekcję sprzętu i urządzeń.

 1. Cennik usług pozostaje bez zmian.
 2. Dla bezpieczeństwa Klientów, pracownicy Pływalni regularnie dezynfekują ławki, klamki, piłeczki i rakiety.

SAUNY

 1. Obowiązek korzystania z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).
 2. Obowiązek korzystania z wydzielonych szafek w szatni damskiej i męskiej.
 3. W strefie wypoczynku mogą przebywać max. 3 osoby.
 4. Dla bezpieczeństwa Klientów, pracownicy Pływalni regularnie dezynfekują strefę saun i wypoczynku.

GROTA SOLNA

 1. Możliwość rezerwacji telefonicznej lub w kasie obiektu.
 2. Do groty należy wchodzić w zmiennych skarpetkach. Zmiana obuwia następuje w holu przed wejściem, buty należy włożyć do szafek.
 3. Każdy seans rozpoczyna się kwadrans po pełnej godzinie, np. 1015, 1115, 1215 itd. Czas trwania seansu to 45 minut.
 4. W grocie nie znajdują się koce i zabawki dla dzieci. Można zabrać ze sobą ciepłą odzież do okrycia oraz zabawki i książeczki dla dzieci.
 5. Dla bezpieczeństwa Klientów, pracownicy Pływalni regularnie dezynfekują leżaki, klamki i szafki.

źr.: pływalnia limanowska.pl