Zgodnie z decyzją Nr 187/DSiPO Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2020 r., od 15 czerwca rozpoczną się szkolenia rezerw osobowych oraz kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Priorytetem szkolenia jest objęcie w pierwszej kolejności osób bezrobotnych, które straciły pracę z powodu pandemii SARS-CoV-2.

W trakcie ćwiczeń, rezerwiści i kandydaci na żołnierzy otrzymają pełne wyżywienie i będą kwaterowani na terenach jednostek. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy, mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych.

Osoby, dla których będzie to pierwszy kontakt z wojskiem będą odbywać swoje ćwiczenie w ramach tak zwanej służby przygotowawczej. Miesięczne wynagrodzenie wynosi w takim przypadku 1,2 tys. zł. Dodatkowo uzyskają oni status żołnierza rezerwy i będą mogli starać się o zatrudnienie w Wojsku Polskim.

Wprowadzone rozwiązanie to realne wsparcie dla osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii oraz realne wzmocnienie dla Sił Zbrojnych RP.