Jubileusz 95-lecia istnienia cgóru męskiego przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej - dyrekcja, opiekunowie i członkowie chóru oraz prrzedstawiciele władz miejskich i Starosta Limanowski - Mieczysław Uryga

W ostatnią niedzielę maja Chór Męski przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej obchodził jubileusz 95 lat swojego istnienia. Z tej okazji w limanowskiej Bazylice odbył się koncert dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę jego urodzin.

Powiat Limanowski reprezentował Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga, który złożył na ręce Pani Teresy Staśko dyrygent chóru życzenia dla wszystkich jego członków. „W roku jubileuszu życzę, aby nadchodzące lata były wypełnione sukcesami i licznymi osiągnięciami. Niech nieustająca inspiracja i radość jaką daje sztuka, przyświecają dalszej pracy chóru” – życzył Starosta Limanowski.

Bogata historia najstarszego limanowskiego parafialnego Chóru Męskiego sięga 1925 roku, kiedy to na bazie kilkuosobowego zespołu chóralnego powstał Męski Zespół Śpiewaczy, związany z kościołem parafialnym pw. Matki Boskiej Bolesnej. Inicjatorem powstania chóru był ówczesny proboszcz. ks. Prałat Kazimierz Łazarski – budowniczy kościoła w Limanowej. Pierwszym stałym dyrygentem parafialnego chóru był Jan Kalisz. Obecnie funkcję tę sprawuje Teresa Staśko – dyplomowana nauczycielka klasy teorii Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Limanowej. Nieoceniona dla chóru jest również pomoc Edyty Lachor – Mitkowskiej, która akompaniuje każdemu koncertowi. Opiekunem chóru jest ks. Piotr Witowski.

Chór Męski Bazyliki Limanowskiej kontynuuje tradycję uświetniania uroczystości religijnych, patriotycznych i okolicznościowych w mieście oraz regionie. Reprezentuje też z powodzeniem Ziemię Limanowską poza granicami kraju m.in. na występach we Włoszech, Chorwacji, Bosni i Harcegowinie, Czechach, Słowacji, Austrii i na Ukrainie. Na przestrzeni lat Chórzyści towarzyszyli swoim śpiewem podczas wielu ważnych wydarzeń. Warto tu wspomnieć, chociażby koronację Limanowskiej Piety w 1966 r., czy jej rekoronację na Błoniach Krakowskich w 1983 r. oraz powitanie i pożegnanie Ojca Świętego w Kalwarii Zebrzydowskiej 7 czerwca 1979 r. W 2014 r. limanowski chór uświetnił swoim śpiewem modlitwę o kanonizację Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Sanktuarium w Zabawie, a w maju 2015 r. wystąpił na V Festiwalu Chórów Męskich „Krakowska Wiosna”.