Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ogłasza konkurs kreatywności pn. „Moja rodzina – czas wolny spędzamy razem”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Limanowskiego.

Interpretacja tematu zależy od uczestników, ich indywidualnych pomysłów i kreatywności (np. praca plastyczna wykonana dowolną techniką, wiersz, piosenka, opowiadanie itp.). Podpisaną pracę wraz z oświadczeniem należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ul. Józefa Marka 9, 34 – 600 Limanowianin in">Limanowa lub Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej ul. M. B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa. Prace należy składać do 30 czerwca 2020 r. do godziny 14:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lipca 2020 r. O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie!

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać, kontaktując się telefonicznie z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej; tel.(18) 44-99-757.

 

REGULAMIN_KONKURSU

oświadczenie_konkurs

 

źr.: PCPR Limanow