Edukacja / Informacje

27.05.2020

27 maja 1990 roku to data pierwszych wyborów do samorządu terytorialnego w Polsce, reaktywowanego po 40 latach od jego zniesienia w 1950 r. Wybory te zarządził ówczesny Premier RP Tadeusz Mazowiecki. Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony został oficjalnie przez Sejm RP w 2000 roku jako upamiętnienie tego wydarzenia.

Tegoroczny Dzień Samorządu terytorialnego ma dodatkowo uroczysty, rocznicowy charakter ze względu na 30 lat, które mijają od daty pierwszych wyborów samorządowych (do rad gmin), które odbyły się 27 maja 1990 roku. To niezwykle ważna data, gdyż na jej kanwie osiem lat później usamorządowiono powiaty. Pierwsze wybory przeprowadzono na mocy Ustawy o Samorządzie gminnym uchwalonej przez „sejm kontaktowy” 8 marca 1990 roku. Dzięki niej społeczności lokalne mogły zarządzać częścią spraw publicznych, gminy uzyskały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o swoich wydatkach.

Dzisiaj samorządy zajmują bardzo ważną rolę w ustroju i systemie administracyjnym naszego kraju, organizując politykę rozwoju regionalnego oraz odpowiadając na potrzeby społeczności lokalnych, a także reprezentując je w Sejmie oraz Senacie. Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorządowi terytorialnemu jest poświęcony przede wszystkim rozdział VII Konstytucji RP. Warto przypomnieć, że 1 stycznia 1999 r. w Polsce wprowadzono trójstopniowy podział administracyjny na gminy, powiaty i województwa.

Tegoroczna okrągła 30. rocznica, to doskonała okazja do tego, aby zgłębić wiedzę na temat polskiego samorządu.