Informacje / Informacje dotyczące koronawirusa

25.05.2020

Od 25 maja działalność będą mogły wznowić placówki wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także warsztaty terapii zajęciowej i podmioty zatrudnienia socjalnego.

„Umożliwiamy otwarcie placówek, a nie nakazujemy”

Możliwość otwarcia nie oznacza jednak, że we wskazanej dacie wszystkie placówki zostaną otwarte. Będzie to zależało od sytuacji epidemiologicznej w regionie. Ostateczną decyzję będą podejmowali jednak wojewodowie.

Nie ma jednak wątpliwości, że ich otwarcie jest niezwykle potrzebne dla możliwie normalnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, mniej samodzielnych. Wskazał, że ostateczna decyzja o otwarciu placówki zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej i będzie podejmowana przez wojewodów – zaznaczył wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Do placówek mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej.

Wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowaliśmy rekomendacje dla placówek dziennego pobytu – zarówno ogólne, jak i skierowane do konkretnych typów placówek z uwzględnieniem specyfiki ich działania. To bardzo ważne, by były stosowane – chodzi o zdrowie i życie zarówno podopiecznych, jak i pracowników” – powiedział Wdówik.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom rekomendowane jest zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. Tym samym zaleca się osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), noszenie rękawiczek jednorazowych (albo stosowanie preparatów do dezynfekcji rąk) oraz nienasiąkliwych fartuchów z długim rękawem, wiązane z tyłu.

Posiłki w placówkach winny być organizowane etapowo, aby nie doprowadzić do gromadzenia dużej liczby uczestników w tym samym miejscu i czasie. Jednocześnie zaleca się korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych, które należy następnie wyrzucić do dedykowanego kosza na śmieci, a same stoliki myć i dezynfekować po każdym spożyciu posiłku.

Wszystkie często używane powierzchnie użytkowe, jak również wyposażenie wykorzystywane do zajęć, winny być regularnie dezynfekowane. Zdezynfekowane powinny być klamki drzwi wejściowych, framugi i skrzydła drzwi, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, słuchawki telefonu, klawiatury, myszki, włączniki świateł czy biurka. Dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczne jest też regularne wietrzenie pomieszczeń i bieżąca dezynfekcja toalet (co najmniej 4 razy dziennie).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/10-pytan-o-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu