Rozpoczęto stopniowe uruchamianie pracy w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno -pedagogicznych, schroniskach młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej załącznikami, w których znajdują się ważne informacje dotyczące wprowadzanych zmian.

 

źr.: gov.pl