• Celem ustanowienia przez Komisję Europejską takiego święta była potrzeba zwrócenia uwagi na kwestię bezpieczeństwa na drogach. Adresatem takiego działania są zarówno osoby oraz instytucje decyzyjne w kwestiach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także sami użytkownicy dróg. Ustanowienie...
 • Celem ustanowienia przez Komisję Europejską takiego święta była potrzeba zwrócenia uwagi na kwestię bezpieczeństwa na drogach. Adresatem takiego działania są zarówno osoby oraz instytucje decyzyjne w kwestiach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także sami użytkownicy dróg. Ustanowienie Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest wyraźnym sygnałem dla decydentów o potrzebie aktywnego ich działania w zakresie tworzenia, zmiany i udoskonalania przepisów drogowych z myślą o osiąganiu coraz wyższego poziomu bezpieczeństwa. Z drugiej strony jest to też narzędzie do przypomnienia wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że to właśnie od ich zachowania na drodze zależy najwięcej.

  Małopolscy policjanci ruchu drogowego stawiając sobie za cel poprawę bezpieczeństwa na drogach prowadzą szereg działań w tym zakresie, tj. profilaktyczno-edukacyjnych, kontrolno-nadzorczych oraz inżynieryjnych. Zadowalające jest to, że na przestrzeni 20 lat
  na drogach Małopolski liczba wypadków drogowych spadła o 43%, a liczba zabitych uległa zmniejszeniu aż o 60%. Jednakże należy pamiętać, że najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych są: nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych.

  Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach nie jest możliwa bez współdziałania ze strony uczestnika ruchu drogowego. Dlatego w tym dniu szczególnie prosimy wszystkich użytkowników dróg, zarówno kierujących pojazdami jak i pieszych o poważne potraktowanie problemu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przestrzeganie przepisów, rozwaga i rozsądek są prostym ale skutecznym sposobem na bezpieczną koegzystencję na drogach.

  Szczegółowe informacje na temat Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znajdują się pod linkiem:

  http://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/30376,Europejski-Dzi...