Tarcza antykryzysowa
Informacje / Informacje dotyczące koronawirusa

07.05.2020

Tarcza antykryzysowa

Już ponad 1700 mikroprzedsiębiorców otrzymało na swoje rachunki bankowe pożyczkę w kwocie do 5 tys. zł ze środków Funduszu Pracy, przyznawaną przez Starostę Limanowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej COVID-19.

Pieniądze z pożyczki powinny zostać w całości przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Warunkiem umorzenia pożyczki przez starostę będzie złożenie stosownego wniosku wraz z oświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej przez wymagany okres, w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku.

Na chwilę obecną złożonych zostało już ponad 3 300 wniosków o pożyczkę oraz wypłaconych zostało ze środków Funduszu Pracy łącznie ponad 8,5 mln złotych.

Przypominamy, że nabór wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców jest naborem ciągłym. Apelujemy o staranne wypełnianie wszystkich pól wniosku, który wraz z załącznikami (umową i oświadczeniem o pomocy publicznej COVID-19) najlepiej przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl. Istnieje również możliwość przesłania wniosku pocztą lub złożenie dokumentów do skrzynki podawczej PUP wystawionej w Limanowej w budynku siedziby Urzędu przy ul. J. Marka 9 (przy wejściu do Klubu Pracy – wejście bezpośrednio z parkingu) lub w Mszanie Dolnej przy wejściu do LPiK przy ul. Starowiejskiej 4. Dokładne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami znacznie przyspieszy proces przyznawania i wypłaty pożyczki.

Ponadto informujemy, że od dnia 6 maja 2020 r. rozpoczął się drugi nabór wniosków o dofinansowanie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników oraz dofinasowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce tarcza antykryzysowa.