Starosta Limanowski Jan Puchała nadesłał poniższą informację oraz oświadczenie w sprawie wyroku.

"Wyrokiem Sądu Rejonowego w Limanowej Wydział II Krany z dnia 10 października br. sprawca przestępstw określonych w art. 212 i 216 kk tj. (tj. zniesławienia i zniewagi) popełnionych na szkodę Jana Puchały, Tomasza Krupińskiego, Wojciecha Włodarczyka oraz Wiesława Janczyka poprzez umieszczanie komentarzy pod publikacjami na portalu internetowym Limanowa.in został uznany za winnego zarzucanych mu czynów. Wymierzono mu karę 1 roku ograniczenia wolności, a także zobowiązano do przeprosin wszystkich pokrzywdzonych – zarówno w formie pisemnej jak i na portalu limanowa.in. Ponadto zgodnie z wnioskiem pokrzywdzonych sprawca został zobowiązany do wpłaty nawiązki na wskazany przez nich cel społeczny (działalność charytatywna). Wyrok jest nieprawomocny.

Po wielu miesiącach procesu Sąd uznał, iż autor nieprawdziwych i krzywdzących mnie, Pana Krupińskiego, Pana Włodarczyka i Pana Janczyka komentarzy jest winny popełnienia przestępstw zniesławienia i zniewagi na naszą szkodę. Jako pokrzywdzeni, wymiar kary pozostawialiśmy do uznania sądu. Domagaliśmy się jednak zasądzenia nawiązki na cel społeczny – które to żądanie Sąd uwzględnił lecz w niższej wysokości niż ta przez nas wskazywana. Co jednak dla nas ważne Sąd zobowiązał sprawcę do przeproszenia nas – zarówno w formie pisemnej jak i na portalu limanowa.in. Wyrok nas satysfakcjonuje. Daje nam bowiem poczucie sprawiedliwości i dowodzi, że nawet używając pseudonimu w Internecie, nie można czuć się bezkarnie pisząc nieprawdziwe, poniżające i znieważające określenia na temat innych osób"

Jan Puchała

Starosta Limanowski

źródło: Oficjalna strona Starostwa Powiatowego w Limanowej